APLIKACJE MOBILNE

Rozwiązania informatyczne - na zamówienie.

Więcej
image01

Mobilny CRM

Mobilny system zarządzania kontaktami z klientem.

Więcej
image02

Rozwiązania branżowe

ren24, ren mobile, geoGPS

Więcej
image03
beacon

Location Intelligence

Inteligencja lokalizacji może powiedzieć wiele na temat rzeczywistego zachowania użytkownika aplikacji mobilnych.

Rozwiązania marketingowe oparte na lokalizacji.

Powiadomienia kontekstowe dla użytkowników urządzeń mobilnych.

Wysyłanie powiadomień do użytkowników aplikacji, gdy znajdują się w pobliżu, na przykład, Twojego sklepu.

Retargetowanie w lokalizacji.

Docieraj do klientów na podstawie ich zamiarów zakupu.

Zbadaj i wykorzystaj zachowania offline klientów w oparciu o urządzenia mobilne.

Potencjalni klienci są ciągle w ruchu i zawsze mają telefony komórkowe.

Technologie wykorzystywane w naszych projektach:

Internet of Things - internet rzeczy realizowany głównie w oparciu o beacony i geofencing.

Indoor location - lokalizacja w budynkach, nawigacja wewnątrz budynków, integracja z mapami i technologią GPS.

Proximity Marketing – marketing zbliżeniowy – dystrybucja treści reklamowych w konkretnych miejscach w oparciu o technologię geofencing i beacons.

O nas

Spółka ENCOM założona została w 2010 roku w celu wdrażania rozwiązań IT. Naszym pierwszym komercyjnym produktem był system w chmurze dla biur nieruchomości. Od 2011 roku wdrażamy rozwiązania na urządzenia mobilne zintegrowane z usługami w sieci internet. Odbiorcami naszych usług są głównie firmy usługowe i sieci sklepów.

Oferujemy:

 • mobilne wersje serwisów i usług internetowych,
 • dla pracowników w terenie: przedstawicieli handlowych, serwisantów, ankieterów, inżynierów itp.
 • współpracujące z różnymi urządzeniami poprzez USB i Bluetooth,
 • aplikacja mapowe działające off-line,
 • mapowe on-line, z nawigacją, współrzędnymi, transformacjami,
 • notyfikacje push,
 • aplikacje współpracujące z beaconami,
 • wysyłające SMS, e-mail,współpracujące z połączeniami telefonicznymi,
 • zintegrowane z webowymi wersjami aplikacji,
 • wykorzystujące wbudowany aparat czy kamerę,
 • współpracujące z portalami ogłoszeniowymi

Oferta obejmuje:

 • analizę wymagań oraz doradztwo,
 • projekt aplikacji na bazie Państwa specyfikacji,
 • bieżące informowanie o postepie prac,
 • przekazanie autorskich praw majątkowych oraz kodu źródłowego aplikacji,
 • instalacja aplikacji w sklepie Google Play,
 • instalacja aplikacji internetowej i bazy na Państwa serwerze,
 • gwarancja 12 miesięcy,
 • dalszy rozwój applikacji w ustalonej cenie za godzinę pracy,
 • szybki czas reakcji na zgłoszenia i zapytania.

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Podaj imię i nazwisko
Podaj adres e-mail
Wiadomość
Potwierdz

Nasze przykładowe projekty

project 1

REN MOBILE

Klient Biura nieruchomości, developerzy
Wdrożono od 2015
TechnologiaAndroid
Wersja bezpłatna.
Get it on Google Play
project 2

Główne okno aplikacji. Ikona '+' do założenia nowego projektu. Wyszukiwarka dowolnego fragmentu nazwy lub np. nr działki.

project 2

Moduł GPS

project 2

Podgląd danych o projekcie. Funkcje w projekcie.

project 2

Tyczenie punktów.

project 2

Tyczenie i nawigacja na mapie

project 2

Załączniki do projektu.

geoGPS

Klient Geodeci, geolodzy, speckaliści GIS, projekctanci
Wdrożono od 2011
Tech. Android, GPS
Wersja bezpłatna.
Get it on Google Play
Wersja płatna ( bez reklam )
Get it on Google Play

Opis programu:

 • Czym jest geoGPS ?

  'geoGPS' jest aplikacją instalowaną na smartfonach lub tabletach wyposażonych w systemem Android (od wersji 4.00).

  Aplikacja zamienia twojego smartfona lub tablet w urządzenie do pomiarów GPS bezpośrednio w układach współrzędnych obowiązujących w Polsce.

 • Dla kogo jest geoGPS ?

  Dla geodetów, geologów, leśników, kartografów, projektantów i wykonawców sieci, firm budowlanych, drogowych, rolników, pośredników nieruchomości specjalistów GIS.

 • Dokładności:

  Dokładność pomiaru uzależniona jest wyłącznie od samego urządzenia GPS/GLONASS. Program geoGPS wszystkie obliczenia wykonuje z precyzją centymetrową. W rezultacie dla przeciętnego smartfonu jest to maksymalnie dokładność około 1-3 m określenia pozycji.

 • geoGPS obsługuje następujące układy państwowe:

  • XY w PUWG 2000 strefy 5-8 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
  • XY w PUWG 1992 południk 19 ( mapy topograficzne )
  • XY w PUWG 1965 ( mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna )
  • XY w układzie UTM (Universal Transverse Mercator)
  • H w układzie wysokości Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)
 • Przeznaczenie geoGPSa:

  • - gromadzenie informacji pogrupowanych w projekty,
  • - gromadzenie danych w postaci plików przypisanych do projektów,
  • - pomiar i tyczenie punktów w układach PUWG2000, PUWG1965, PUWG1992,
  • - pomiar rzędnej w układzie Kronsztadt 86 w oparciu o obowiązujący model obowiązującej quasi-geoidy, (PL-KRON86-NH )
  • - wymiana informacji ( plików ) pomiędzy innymi użytkownikami za pomocą serwera FTP,
  • - nawigacja do zlecenia z wykorzystaniem narządzi urządzenia mobilnego,
  • - dokumentacja w formie zdjęć prac terenowych oraz dokumentów,
  • - prezentacja danych w Goole Maps, Street View, Google Earth..

Funkcje programu geoGPS:

 • Rejestracja projektów.

  Dane gromadzone przez geoGPS są pogrupowane w projekty. Każdy projekt opisany jest przez Nr , nazwę, lokalizację oraz dodatkowy opis. Nowy projekt zakładany jest po kliknięciu znaku '+' nad listą projektów. Projekty można wyszukiwać po nazwie lub fragmencie nazwy. Każdy projekt reprezentowany jest przez katalog. Np projekt nr 1/2015 w postaci katalogu '1-2015'. Wszystkie pliki przypisane do danego projektu są w tym katalogu.

 • Załączniki do projektu.

  Do każdego projektu można przypisać dowolną ilość załączników ( pliki w dowolnym formacie ). Załącznikiem może być wykonane zdjęcie smartfonem lub dowolny plik pobrany aplikacją z dowolnego miejsca w sieci lub dysku lokalnym.

  Załącznikiem może być wykaz współrzędnych zapisanych w pliku *.txt . Moduł GPS z katalogu projektu wybierze pliki z rozszerzeniem *.txt w poszukiwaniu punktów o znanych współrzędnych. Format pliku NR spacja X spacja Y lub (NR X Y H), format z programów geodezyjnych np. WinKalk

 • Integracja z serwerem FTP.

  Archiwizowane plików z aplikacji do wybranego katalogu na serwerze FTP np. zdjęcia z terenu, wykazów współrzędnych, szkiców, mapy. Dane można wymieniać pomiędzy innymi użytkownikami poprzez wspólny serwer FTP.

 • Moduł GPS.

  Moduł przeznaczony do tyczenie punktów o znanych współrzędnych w układach państwowych. Tyczenie na podstawie danych z dowolnego plików *.txt.

  W pliku punkty zapisane w układzie NR spacja X spacja Y spacja H.

  W module GPS możesz w ramach roboty przechodzić płynnie pomiędzy plikami z wykazami współrzędnych.

  Moduł GPS wybiera z katalogu zlecenia tylko pliki typu *.txt.

  Lista tych plików jest dostępna w module GPS. Po wybraniu pliku należy wybrać z następnej listy punkt do tyczenia.

  Jeżeli w katalogu zlecenia nie ma pliku typu TXT to wybierając '+' program utworzy plik TXT, następnie wprowadzamy współrzędne do pliku.

  W module GPS dostępne są także inne funkcje:
  - dodaj nowy punkt do pliku TXT,
  - usuń wybrany punkt z pliku,
  - pokaż punkt na mapie.
  - nawiguj do punktu,
  - posortuj od najbliższego punktu
  - wyszukaj punkt po nazwie

 • Wysyłanie z aplikacji maili z danymi wybranego projektu.

  Bezpośrednio z aplikacji wyślesz informacje mailem z załączonymi dowolnymi plikami z aktywnego projektu.

Opis funkcji:

Projekt:

 • Dodaj nowy projekt. W projekcie zapisywane są pliki ze współrzędnymi, załączniki, zdjęcia.

 • Wyszukiwarka w danych projektów. Według słowa lub części słowa.

 • Edycja danych o projekcie.

 • Lokalizacja projektu według lokalizacji zapisanej w projekcie. Np. Wpisując w lokalizacji 'Kraków, Rynek 1' uruchomimy aplikację 'Mapa' z nawigacją do punktu Kraków, Rynek 1.

 • Wysyłanie maila w którym jako załączniki będą wszystki pliki z projektu.

Załączniki:

 • Uruchomiony zostanie aparat w urządzeniu. Zdjęcia zapisane w katalogu projektu. Nazwy nadawane są automatycznie.

 • Usuwanie załącznika.

 • Przeglądanie załącznika. Aplikacja automatycznie wybierze program do przeglądania załącznika.

 • Zmiana nazwy załącznika.

 • Wklejanie plików do projektu z różnych źródeł. Można wklejać z lokalnych dysków lub z sieci np. Dropboxa.

 • Integracja z serwerem FTP. Funkcję należy skonfigurować w ustawieniach aplikacji. (Menu->Ustawienia,pomoc). Funkcja pozwala na wysyłanie i pobieranie załączników z dowolnego serwera FTP.

Pomiary, tyczenia, obliczenia:

 • Kalkulator do obliczenia wartości H Kronsztadt 86 na podstawie współrzędnych XY w układzie PUWG 2000 i H z GPSa. Obliczenia na podstawie modelu Pl=geoid2011. Kalkulator przeznaczony głównie do wykorzystania jako narzędzie dla precyzyjnego odbiornika GPS.

 • Moduł GPS. W tym module wykonasz pomiar i tyczenie punktów.

Moduł GPS:

Pliki TXT ze współrzędnymi:

 • Dodaj nowy załącznik, plik *.txt. W pliku zapisane będą współrzędne w formacie Nr X Y H z spacją lub tabulatorem.

 • Eksport do formatu KML. Wszystkie dane z aktywnego pliku TXT zostaną przepisane na format KML. Jeżeli jest zainstalowana aplikacja Google Earth zostanie automatycznie uruchomiona wraz z wczytaniem pliku KML. Plik pozostaje w katalogu projektu pod nazwą 'plik.txt'.kml

Punkty w pliku TXT:

 • Pomiar współrzędnych punktu. Poczekaj na FIX ( w górnej części ekranu) i kliknij w miejscu pomiaru.

 • Edycja danych aktywnego punktu.

 • Usuwanie aktywnego punktu.

 • Dodaj nowy punkt do pliku. Podaj współrzędne Nr X Y i ewentualnie H.

Tyczenia:

 • Nawigacja do punktu na podstawie odległości i kierunku. Należy wykorzystywać w niedużej odległości od punktu szukanego lub w przypadku słabego łącza internetowego.

 • Nawigacja do punktu na podstawie odległości i mapy. Na mapie aktualna pozycja oraz szukany punkt. Po kliknięciu na punkt otrzymamy dane o punkcie. Po kliknięciu możesz uruchomić nawigację do punktu. W ustawieniach zmienisz rodzaj prezentowanej mapy.

 • Jeżeli w pobliżu szukanego punktu są dane z Google Street View to po kliknięciu otrzymasz aktualny podgląd.

 • Sortowanie punktów według odległości od miejsca pomiaru. Od najbliższego.

 • Wyszukiwanie w bazie punktów po frazie.

 • Ustawienie punktów w pliki w pierwotnej kolejności.

project 3

KERG

Klient Geodeci
Wdrożono od 2014
Tech. Android, GPS
Wersja bezpłatna.
Get it on Google Play
Wersja płatna ( bez reklam )
Get it on Google Play

KERG - MOBILNE CENTRUM ZARZĄDZANIA ZLECENIAMI GEODETY Z FUNKCJĄ GPS. APLIKACJA NA ANDROIDA.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Wykorzystaj możliwości urządzeń mobilnych i zwiększ zyski.

Nasze aplikacje na urządzenia mobilne z systemem Android

REN MOBILE aplikacja mobilna dla pośredników nieruchomości i deweloperów

REN MOBILE to samodzielny program za pomocą którego w dowolnym miejscu będziesz miał dostęp off-line do danych. Będąc w zasięgu sieci WiFi lub sieci komórkowej możesz zarządzać zdalnie ofertami w portalach ogłoszeniowych lub na stronie www. Aplikacja umożliwia wymianę informacji o ofertach z innymi użytkownikami

client 1 2015 ren mobile

KERG mobilne centrum zarządzania zleceniami geodety z funkcją GPS.

client 2 2014 KERG

Pomierz współrzędne XYH w państwowych układach współrzędnych obowiązujących w Polsce. Współrzędne w układach PUWG 2000, PUWG1965, PUWG1992, UTM. Rzędna w układzie Kronsztad (oznaczenie: PL-KRON86-NH)

client 2 2011 geoGPS

Kontakt

ENCOM Sp. z o.o.

30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1

office@encom.pl

+48 0 604 931 476

+48 0 696 117 116