POLITYKA PRYWATNOŚCI

ENCOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ENCOM ), wydawca aplikacji mobilnych (dalej jako aplikacje mobilne) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników naszych aplikacji mobilnych gromadzimy informacje pomagające nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać aplikacje mobilne, ich funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań, jak również przygotować opracowania statystyczne pozwalające nam dostosować naszą ofertę do oczekiwań użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.


ENCOM bez Twojej zgody nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej. Dane te nie identyfikują Twojej osoby ani nie pozwalają na jej identyfikację. Żadne dane gromadzone w aplikacji na urządzeniu użytkwonika nie są przez ENCOM gromadzone.


Wykorzystywanie danych:
Dane statystyczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych .


Sposoby zbierania danych:
ENCOM zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile oraz naszego autorskiego systemu organizacji licencji zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.


Zmiany Polityki Prywatności
Oferta ENCOM będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności. Oznacza to, że w przyszłości ENCOM może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie dostępna dla naszych użytkowników wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej udostępnienie w nowej treści Użytkownikowi aplikacji. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.


Korzystając w jakikolwiek sposób z aplikacji mobilnej, akceptujesz, Drogi Użytkowniku, zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności.